POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kalendarium Dni Związanych ze Zdrowiem

STYCZEŃ

 •  26 stycznia – Polski Dzień Transplantacji

 • Ostatni tydzień stycznia – Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy  

LUTY

 • 4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem; Dzień Raka

 • 11 lutego – Światowy Dzień Chorego

 • 14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę

 • 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

MARZEC

 • 18 marca – Europejski Dzień Mózgu

 • 21 marzec – Światowy Dzień Zespołu Downa

 • 22 marzec – Światowy Dzień Wody

 • 24 marca – Narodowy Dzień Życia

 • 24 marca – Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

KWIECIEŃ

 • 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości o Autyźmie

 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

 • 11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona

 • 17-24 kwietnia – Tydzień dla Serca.

 • 22 kwietnia – Dzień Ziemi; Światowy Dzień Ziemi

 • 25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 • 25 kwietnia – Światowy Dzień Walki z Malarią

 • 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 • Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień Szczepień

 MAJ

 • 5 maja – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 • 8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 • 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

 • 22 maja – Światowy Dzień Walki z Otyłością

 • 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

CZERWIEC

 • 5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

 • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa

 • 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlu

 • 27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

LIPIEC

 • 28 lipca – Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby

SIERPIEŃ

 • 1 – 7 sierpnia – Światowy Tydzień Karmienia Piersią

WRZESIEŃ

 • 10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

 • 14 września – Dzień Chorych na Schizofrenię  

 • 21 – Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera; Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera; Światowy Dzień Choroby Alzheimera

 • Ostatnia sobota września – Światowy Dzień Serca

PAŹDZIERNIK

 • 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 • 1 października – Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C

 •  2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

 • 4 października – Światowy Dzień Onkologii

 • 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 • 15 października – Międzynarodowy Dzień Niewidomych; Międzynarodowy Dzień Białej Laski  

 • 15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

 • 16 października – Światowy Dzień Żywności

 • 17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 • 18 października – Dzień Służby Zdrowia

 • Drugi czwartek października – Światowy Dzień Wzroku

LISTOPAD

 •  12 listopada – Światowy Dzień Walki z Pneumonią

 • 14 listopada – Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy; Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

 • 16 listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

 •  Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Rzuć Palenie Razem z Nami.

 • 18 listopada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

 • 18 listopada – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

 • 22-26 listopada – Dni Krwiodawstwa – Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi.

 • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 GRUDZIEŃ

 • 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

 • 1 – 10 grudnia – Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

 • 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym

 • 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka