POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI

mgr inż. Elżbieta Leśniak
 
 


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Gabriela Trębacz

 


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. PRACOWNICZYCH I SZKOLEŃ

inż. Jolanta Dziadek

 


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO

mgr Krystyna Chudyba - Pinior
 


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA OCHRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH
mgr inż. Dariusz Szymała
 


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DS. BHP ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mgr Danuta Markiton


SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACJI

Daria Wieczorek-Biegańska