POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik sekcji - mgr Wioletta Lubańska-Samborska

 

Do zakresu działania Sekcji należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
- higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi,
- utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
- warunków higieniczno-sanitarnych w środkach transportu komunikacji publicznej,
- warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinny spełniać: personel medyczny, sprzęt, pomieszczenia przeznaczone do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz pomieszczenia pomocnicze.

Inne realizowane zadania to:
- przeprowadzanie wizji lokalnych związanych z interwencjami mieszkańców,
- wydawanie opinii sanitarnych w sprawie zabezpieczenia właściwych warunków higienicznych podczas imprez masowych,
- opracowywanie opinii, ocen obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej,
- wydawanie zezwoleń na przewóz i ekshumacje zwłok, nadzór nad ekshumucjami.

Instrukcja dezynfekcji studni.

Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych.