Drukuj

 

1. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
 
2. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 
3. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 
4. Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
 
5. Instrukcja pobierania próbek wody  
6. Zlecenie na badanie wody  
 
7. Zasady dezynfekcji studni  
8. Wniosek o ekshumację  

9. WZÓR PODANIA DO ODBIORÓW APTEK DOKONYWANYCH W INNYM TRYBIE NIŻ ART. 56 ustawy Prawo budowlane pdf  
10. WZÓR PODANIA DO ODBIORÓW DOKONYWANYCH W INNYM TRYBIE NIŻ ART. 56 ustawy Prawo budowlane pdf rtf
11. WZÓR PODANIA DO ODBIORÓW DOKONYWANYCH W TRYBIE ART. 56 ustawy Prawo budowlane pdf rtf
12. WZÓR PODANIA DO ODBIORÓW DOKONYWANYCH W TRYBIE ART. 56 ustawy Prawo budowlane gdy inwestor będzie również uzyskiwał zezwolenie na prowadzenie apteki pdf  
13. WZÓR PODANIA DOT. UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pdf  rtf

14. ZLK-1 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na chorobę zakaźną 150 KB  
15. ZLK-2 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na gruźlicę 150 KB  
16. ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową 150 KB  
17. ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS 150 KB  
18. ZLK-5 Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu)* z powodu choroby zakaźnej 150 KB  
19. ZLB-1 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego 150 KB  
20. ZLB-2 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku bad.lab. potwierdzającego zakażenie gruźlicą 150 KB  
21. ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) 150 KB  
22.  Formularz zgłoszenia odczynu niepożądanego po szczepieniu BCG  150 KB  
23.  Formularz zgłoszenia odczynu niepożądanego po szczepieniu innym niż BCG  150 KB  
24. Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowania na grypę MZ-55 150 KB  
25.

Wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru

pdf  
26. Wniosek o wpis do rejestru pdf  
27. Wniosek o wykreślenie z rejestru pdf  
28. Wniosek o dokonanie zmian pdf  

INFORMATOR
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYBNIKU