W 1954r. w Rybniku powstały: Miejska i Powiatowa Stacja Sanitarna - kierowana przez dr. Antoniego Szymańskiego.

W 1963r. połączono je w Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, którą nadal kierował dr Antoni Szymański - pierwszy, który po wojnie organizował w mieście służbę zdrowia i kolumnę sanitarną.

Kolejne siedziby Stacji, to budynek przy ulicy Powstańców w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz budynek nr 13 w Rynku.

Pierwsze laboratoria badające wodę, powietrze i specjalizujące się w higienie pracy powstały w 1966r. Próby do badań na nosicielstwo przewożono do Stacji Sanitarnych w Pszczynie, Tychach, Gliwicach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach, natomiast próby żywnościowe do Stacji Sanitarnej w Gliwicach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.

Pierwszy Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rybniku kierował Stacją do 31 sierpnia 1974r.

Od 01.09.1974 roku do 07.08.1981 roku Dyrektorem  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej był lek. med. Norbert Szymura - specjalista chorób zakaźnych.

W tym okresie, tj. od 1 listopada 1976r. Stacja wprowadziła się do nowego budynku, wybudowanego z funduszy miejskich przy ulicy Kpt. Leopolda Janiego. Nowa siedziba wyposażona była w potrzebne laboratoria.

W tym też okresie, tj. od dnia 1 września 1978r. nastąpiło połączenie Stacji rybnickiej i wodzisławskiej - była to wówczas Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna z siedzibą w Rybniku.

Przez okres od 12 sierpnia 1981r. do 31 marca 1982r. obowiązki Dyrektora pełnił mgr farmacji Krystian Marks.

Od 1 kwietnia 1982r., przez 12 lat, tj. do 15 czerwca 1994r. Dyrektorem Stacji był lek. med. Bogdan Wróbel. Od 1 stycznia 1994 r. Stacja Sanitarna w Wodzisławiu ponownie uzyskała samodzielność.

Przez krótki okres, tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 1994r. obowiązki Dyrektora pełniła mgr farmacji Danuta Mrozek.

Od 1 września 1994r. do 27 września 2016r. Dyrektorem był lek. med. Edward Waloszek - specjalista I° z zakresu chirurgii ogólnej oraz II° z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Obecnie funkcję tę pełni dr inż. Michał Dudek.