Kula ziemskaObszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku obejmuje: