POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Ostrzeżenia te są powiadomieniami o żywności, która może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, kierowanymi do opinii publicznej, przygotowywanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Główny Inspektorat Sanitarny będzie informował opinię publiczną, gdy zaistnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dana żywność może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W informacjach Główny Inspektorat Sanitarny będzie podawał nazwę takiej żywności określając jej rodzaj, charakterystykę podejrzewanego zagrożenia oraz środki podjęte lub, które są planowane w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania ryzyka i całkowitej jego likwidacji.


W przypadku, gdy Główny Inspektorat Sanitarny otrzyma od innego organu urzędowej kontroli żywności powiadomienie o potencjalnym lub istniejącym z całą pewnością ryzyku dotyczącym danej żywności, ostrzeżenie zostanie ogłoszone po konsultacji z tym organem.
Ostrzeżenie nie stanowi decyzji administracyjnej i nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów działających na rynku spożywczym. Ma ono na celu wyłącznie poinformowanie opinii publicznej o możliwym ryzyku, biorąc pod uwagę zasadę ostrożności oraz obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia w Polsce, zgodnego ze standardami określonymi w prawie Unii Europejskiej.

Aktualne ostrzeżenia dostępne są na stronie Państwowego Inspektora Sanitarnego.