POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że badania próbek wody pobranych w dniach 06.10.2020 r. i 08.10.2020 r. z ujęcia głębinowego w Lyskach wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów nie spełrria wynragań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Mirristra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakośoi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2011 r., poz. 2294)" stwierdzono obecność bakterii grupy coli i tyrn samym woda nie jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Szczegóły w komunikacie.


 

Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella dla celów sanitarno - epidemiologicznych (3-krotne) jest przeprowadzane w laboratorium w Tychach.

Próby należy pobrać w odpowiednim czasie w dniach poprzedzających złożenie prób do PSSE w tj.:

niedziela – I próba

poniedziałek- II próba

wtorek- III próba

W/w próby przyjmowane są we wtorek w godzinach 700 do 1000

Przed złożeniem prób należy wpłacić opłatę za badanie - 99,00 zł - na konto:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Narodowy Bank Polski O/O Katowice 

41 1010 1212 0055 0022 3100 0000

oraz opłatę za koszty związane z  wykonaniem zlecenia płatne przelewem  w wysokości 37,00 zł  za osobę na konto:

NBP O/O Katowice

28 1010 1212 0054 8322 3100 0000

Wyniki z przeprowadzonych badań można odebrać po 7-dniach od oddania ostatniej próby w punkcie przyjmowania prób od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Kontakt w sprawie badań: 32 42 24 009 (wew. 109)


 

school 5058305 640Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że zaktualizowany pakiet informacyjny (zasady, zalecenia i wytyczne) - „Bezpieczny powrót do szkoły” jest dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.

W załączeniu do pobrania:

- Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia/wystąpienia przypadku zakażenia SARS-CoV- 2 w szkole.

- Kluczowe kryteria/przesłanki do wydania opinii o zmianie trybu nauczania.

- MEN prezentacja z 26.08.2020r.

- Fiszki informacyjne dla rodziców / nauczycieli.


 

"Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja"

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na Facebooku Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano konkurs promujący aktywność fizyczną podczas wakacji spędzanych wspólnie z rodziną.

https://www.facebook.com/GISgovpl

Konkurs będzie trwał do 7.09.2020 r.

5 najbardziej kreatywnych i ciekawych sposobów przedstawienia aktywnego wypoczynku z rodziną zostanie nagrodzonych.

Poniżej link do postu na Facebooku: https://bit.ly/2FJAOMG