POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że badania próbek wody pobranych w dniach 06.10.2020 r. i 08.10.2020 r. z ujęcia głębinowego w Lyskach wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów nie spełrria wynragań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Mirristra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakośoi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2011 r., poz. 2294)" stwierdzono obecność bakterii grupy coli i tyrn samym woda nie jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Szczegóły w komunikacie.


 

Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella dla celów sanitarno - epidemiologicznych (3-krotne) jest przeprowadzane w laboratorium w Tychach.

Próby należy pobrać w odpowiednim czasie w dniach poprzedzających złożenie prób do PSSE w tj.:

niedziela – I próba

poniedziałek- II próba

wtorek- III próba

W/w próby przyjmowane są we wtorek w godzinach 700 do 1000

Przed złożeniem prób należy wpłacić opłatę za badanie - 99,00 zł - na konto:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Narodowy Bank Polski O/O Katowice 

41 1010 1212 0055 0022 3100 0000

oraz opłatę za koszty związane z  wykonaniem zlecenia płatne przelewem  w wysokości 37,00 zł  za osobę na konto:

NBP O/O Katowice

28 1010 1212 0054 8322 3100 0000

Wyniki z przeprowadzonych badań można odebrać po 7-dniach od oddania ostatniej próby w punkcie przyjmowania prób od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Kontakt w sprawie badań: 32 42 24 009 (wew. 109)